Børnehuset Trilobitten
Indhold
Velkommen
Lukkedage
Personale
Forældreråd
Links
Praktikstedsbeskrivelse
Pædagogisk læreplan
Vi samarbejder med
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Børnehuset Trilobitten
Grønningen 32
3720 Aakirkeby

Tlf.: 
E-mail: trilobitten@brk.dk
Åbningstider
Børnehave
Mandag06:00 - 16:30
Tirsdag06:00 - 16:30
Onsdag06:00 - 16:30
Torsdag06:00 - 16:30
Fredag06:00 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Vuggestue
Mandag06:00 - 16:30
Tirsdag06:00 - 16:30
Onsdag06:00 - 16:30
Torsdag06:00 - 16:30
Fredag06:00 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Velkommen
Velkommen til Trilobitten

 Trilobitten er en integreret  daginstitution med plads til 24 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

Trilobitten blev bygget i 2014 og ligger i et natur skønt område lidt syd for Aakirkeby og nabo til Natur Bornholm.

I  fællesskab med forældre og forældreråd udvikles vores pædagogiske profil, læreplan og dagligdag for børnene, hvor nærvær, nysgerrighed og leg er en integreret del af dagligdagen.

Herudover har vi i samarbejde med forældrerådet skabt  fælles rammer, traditioner og aktiviteter for børn og forældre.


Trilobittens pædagogik:

”Det at være barn har værdi i sig selv, og i Trilobitten skaber vi rammerne der kan understøtte det gode børneliv for alle børn.”


- Det betyder at:


  • Jeres barn mødes af personale, der ser og anerkender jeres barn.

  • At vi respekterer børns forskelligheder og inkluderer dette i vores pædagogiske arbejde.

  • At personalet værner om børnenes initiativ, fantasi og nysgerrighed.

  • At personalet har en stor faglig viden og arbejder målrettet for at skabe de bedst tænkelige rammer for udvikling og trivsel for jeres barn.

  • At personalet vægter et godt samarbejde med jer forældre, da det er jeres barn og den viden I har om jeres barn, er af stor betydning for os.

  • At personalet har et godt samarbejde og er gode rollemodeller for børnene.

  • At vi skaber udviklende læringsmiljøer der tager udgangspunkt i børnenes perspektiver, hvor børnene har mulighed for at tilegne sig nye kompetencer.

  • Vi grundlæggende opfatter børn som kompetente og selvstændige, og samtidig giver vi børnene hvad de har brug for af omsorg, udfordringer, positive forventninger og tillid fra det pædagogiske personale.
Børnehuset Trilobitten har en madordning der er på valg hvert andet år. Vi har et sølvmærke for 60 % økologi, og er godt på vej mod de 90%. Vi vægter det pædagogiske måltid højt, og skaber et læringsrum omkring spisningen, der har som mål gøre børnene madmodige og skabe sunde madpræferencer.


Velkomstfolder til Trilobitten - med masser af nyttige informationer og oplysninger
Trilobittens læreplan 2020
Hvad er en trilobit ?

Trilobitter findes som fossiler i bornholmske lag af skifer og kalksten. Størrelsen varierer fra mindre end hullet i en enkrone til håndfladestørrelse. Trilobitter lignede krebsdyr, der kravlede, svømmede og gravede i fortidens havbund. De kunne rulle sig sammen som bænkebidere. Oplagte lokaliteter at gå på fossiljagt findes langs Læsåen og ved Risebæk syd for Aakirkeby.